Ukoliko koristite Fejsbuk i ako vam se neko od prijatelja našao na mestu terorističkog napada, prirodne katastrofe ili epidemije, nadam se da je odgovorio na sigurnosnu proveru (safety check) i emitovao poruku da je dobro (marked safe). Ne treba da tražite ovu opciju na telefonu za ne daj Bože, jer ona i ne postoji. Fejsbuk je automatski aktivira samo ukoliko prepozna tragičan incident ili katastrofu u vašoj okolini. U tom slučaju, aplikacija će vam predložiti da uradite sigurnosnu proveru i time informišete vaše prijatelje na mreži da ste bezbedni. Reći samo ste dobro, bez konteksta, često može doneti više štete nego koristi. Zbog toga će vam Fejsbuk tražiti i dodatne detalje o situaciji u kojoj se nalazite. U sejfti ček sekciji videćete ko je već uradio sigurnosnu proveru, a one koji nisu moći ćete da pozovete da to urade (ask if safe). Ukoliko vam je sigurnosna provera stila greškom, odnosno ako ste pogrešno locirani, moći ćete u istoj sekciji da obavestite servis o tome (I’m not in the area).

Fejsbuk je počeo sa razvojem sigurnosne provere posle snažnog zemljotresa i cunamija koji su izazvali veliku havariju u kompleksu nuklearne centrale Fukušima Daiči u Japanu 2011. godine. Prvi put je aktivirana posle razornih zemljotresa u Nepalu u aprilu i maju 2015. godine. Iako je inicijalno zamišljena kao pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, posle terorističkih napada u Parizu u novembru 2015. godine aktivirana je i za događaje izazvane delovanjem čoveka. U našem regionu je upotrebljena u junu ove godine posle požara koji je zahvatio Makarsku rivijeru.

Vremenom je servis razvijan, pa danas ukoliko se nađete u kritičnoj oblasti preko njega možete ne samo da potražite, već i da pružite pomoć. Aktivirana sejfti ček opcija pomaže u koordinaciji pomoći u vidu hrane, skloništa i transporta. Pored telefona i tableta, vidljiva je i ukoliko Fejsbuku pristupate iz Internet pregledača (browser). Trenutno je samo u SAD-u omogućeno prikupljanje novčane pomoći preko Fajsbuka.

Da bi odredio vašu lokaciju Fejsbuk koristi sve što mu je na raspolaganju: mesto stanovanja koje ste ručno uneli u opisu profila, GPS senzore vašeg telefona, tableta, računara, oblast iz koje pristupate Internetu, ali verovatno (ne zvanično) prolazi i kroz vaše poruke i postove kako bi vas što bolje pozicionirao. Šta da se radi, kao i svi drugi IT servisi i sejfti ček je daleko od perfekcije. Iterativnim popravkama će evoluirati i postajati sve korisniji ljudima u nevolji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s