Iz godine u godinu raste broj država u kojima je kanabis legalizovan ili bar dekriminalizovan. Zbog osetljivosti teme, a da bi se povećala transparentnost proizvodnje i potrošnje, bilo je za očekivati da će se vremenom pojaviti neki moderni servis koji će organizovati lanac snabdevanja marihuanom. Međutim, nije bilo za očekivati da će se u ovu trku uključiti velike korporacije kao što je Majkrosoft.

Pre nekih godinu dana ovaj gigant se udružio sa startapom KIND na razvoju sistema za praćenje proizvodne i prodaje marihuane. Sam sistem je već razvijen, ali da bi zaživeo na ovom, najgorem mogućem, tržištu potrebno ga je unaprediti tako da pokrije sve aspekte lanca snabdevanja: pravni okvir koji je različit od zemlje do zemlje, kontrolu zdravstvene ispravnosti i kvaliteta, aktivno praćenje proizvodnje, prodaje i što je najbitnije, treba da bude jednostavan za upotrebu. KIND je više bek-end jedne takve platforme u koji se podaci manje-više ručno unose, ali jedna druga kompanija je pokrila i ostale aspekte.

Flohab (Flowhub) je platforma za menadžment proizvodnje i distribucije kanabisa. Ona prati ciklus svake biljke od semena do džointa, beleži pojedinačnu prodaju i kroz direktan API (Application Programming Interface) omogućava nadležnim regulatornim telima uvid u trenutno stanje ovog tržišta. Za razliku od KIND-a, Flohab je front-end celog procesa, odnosno to je alat koji se svakodnevno koristi.

Bilo da ste proizvođač ili prodavac marihuane sa Flohabom interagujete preko namenskog uređaja koji zovu NUG. To je malo veća maska za telefon koja u sebi sadrži skener. Uz pomoć NUG-a, svako seme pri sadnji dobija jedinstveni identifikacioni broj na osnovu koga Flohab dalje prati razvoj i lokaciju biljke. Sa druge strane, ukoliko ste prodavac, skeniranjem medicinskog jedinstvenog broja NUG autentifikuje i autorizuje potrošača za kupovinu marihuane.

Flohab je uspeo da privuče prodavce sa crnog tržišta, pa im se u poslednjoj četvrtini 2016. godine udeo na tržištu povećao 3 puta. Sa centralom u Denveru, Koloradu, poznatom kao silikonskoj dolini marihuane, Flohab tim je bio sve vreme u centru zbivanja, pa i ne čudi što su uspeli da sagledaju i reše većinu problema u lancu snabdevanja marihuanom. Šta više, njihov model sada preuzimaju i druge države SAD-a.

flowhub-story-1-20170821

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s